Sutherland, Heather

2010. Treacherous translators and improvident paupers: Perception and practice in Dutch Makassar, eighteenth and nineteenth centuries Journal of the Economic and Social History of the Orient 53:319-356.

2004 Trade, court and company; Makassar in the later seventeenth and early eighteenth centuries.’ In: Locher-Scholten, Elsbeth and Peter Rietbergen (eds), Hof en handel; Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720: Opgedragen aan Jurrien van Goor, pp. 85-112. Leiden: KITLV Uitgeverij. [Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 223.]

2001. The Makassar Malays. Adaptation and identity c.1660-1790. Journal of Southeast Asian Studies 32(3):397-421.

2000. Trepang and wangkang: The China trade of eighteenth-century Makassar c.1720s-1840s. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 156(3):451-72.

1989. Eastern emporium and company town: Trade and society in eighteenth-century Makassar. In: F. Broeze (ed.) Brides of the sea: Port cities of Asia from the 16th-20th centuries. Kensington, NWS Australia: New South Wales University Press.

1982. Slavery and the slave trade in South Sulawesi, 1600s-1800s. In: Reid, A. & J. Brewster (eds) Slavery, dependency and bondage in Southeast Asia. New York: St Martin's Press, pp. 263-85.

1980. Political structure and colonial control in South Sulawesi. In: H G Schulte Nordholt, Reimar Schefold, Johan Willem Schoorl, J Tennekes (eds) Man, meaning and history. The Hague: M. Nijhof, pp. 230-45.