20th Century Maps

Atlas van Tropish Nederland (1938).  Batavia: Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap in samenwerking met den Topografischen Dienst in Nederlandsch-Indië. Plate 16.