Dictionaries

Matthes, B.F. 1874a Boegineesch-Hollandsch woordenboek : met Hollandsch-Boeginesche woordenlijst. 's-Gravenhage : Nijhoff.

Matthes, B.F. 1874b Ethnographische atlas : bevattende afbeeldingen van voorwerpen uit het leven en de huishouding der Boeginezen. 's-Gravenhage : Nijhoff.

Matthes, B.F. 1889. Supplement op het Boegineesch-Hollandsch woordenboek. 's-Gravenhage : Nijhoff.